Przejdź do treści

Zarządzanie Rozwojem Pracownika

Budowanie Kompetencji i Efektywności Zespołu

Cel szkolenia:

Celem szkolenia “Zarządzanie Rozwojem Pracownika” jest dostarczenie uczestnikom narzędzi, strategii i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania rozwojem kompetencji pracowników. Szkolenie skupia się na identyfikowaniu potrzeb rozwojowych, planowaniu ścieżek kariery, oraz tworzeniu środowiska sprzyjającego ciągłemu doskonaleniu.

Zakres tematyczny:

  1. Wprowadzenie do zarządzania rozwojem pracownika:
   • Definicja i znaczenie zarządzania rozwojem.
   • Związek między rozwojem pracownika a osiągnięciami organizacji.
   • Rola lidera w procesie rozwoju zespołu.
  2. Identyfikacja potrzeb rozwojowych:
   • Skuteczne metody oceny kompetencji pracowników.
   • Rozpoznawanie umiejętności kluczowych dla sukcesu zespołu.
   • Zastosowanie narzędzi oceny i feedbacku.
  3. Planowanie ścieżek kariery:
   • Opracowywanie spersonalizowanych planów rozwoju.
   • Tworzenie ścieżek awansu i rozwoju poziomego.
   • Uwzględnianie ambicji i celów zawodowych pracowników.
  4. Rozwój umiejętności miękkich i przywódczych:
   • Wzmacnianie kompetencji interpersonalnych.
   • Kształtowanie umiejętności przywódczych w zespole.
   • Budowanie efektywnej komunikacji wewnętrznej.
  5. Innowacyjne metody szkoleniowe:
   • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkoleniach.
   • E-learning, gamifikacja i symulacje.
   • Dostosowywanie programów szkoleniowych do różnych stylów uczenia się.
  6. Monitorowanie i ocena postępów:
   • Ustanawianie miar skuteczności programów rozwojowych.
   • Regularne oceny postępów i dostosowywanie strategii.
   • Rozwijanie kultury ciągłego doskonalenia.
Tło szkolenia

Metody dydaktyczne: Szkolenie obejmuje interaktywne prezentacje, warsztaty praktyczne, studia przypadków, role playing, a także analizę konkretnych sytuacji związanych z zarządzaniem rozwojem pracownika. Uczestnicy będą mieli szansę na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w różnych kontekstach biznesowych.

Korzyści dla uczestników: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą zdolni do skutecznego zarządzania procesem rozwoju pracowników w swoich zespołach. Zdobędą umiejętności identyfikacji potrzeb rozwojowych, planowania kariery pracowników, oraz implementacji innowacyjnych metod szkoleniowych. Efektem będzie zespół o zwiększonej efektywności i zmotywowanych pracownikach.

Skontaktuj się z nami!

MENTAL PANDA
UL WIELKA ODRZAŃSKA 18/1
70-535 SZCZECIN