Szkolenia dla firm

Napisz do nas, jakie szkolenie potrzebują Twoi pracownicy lub skorzystaj z naszego badania, które pozwoli nam utworzyć spersonalizowany pakiet szkoleń specjalnie dla Twojej firmy!

Mobbing – Jak temu zaradzić?

Mobbing jest usystematyzowaną, uporczywą formą przemocy psychicznej i fizycznej, której sprawcami są osoby współpracujące z ofiarą, a więc jej przełożeni, podwładni lub koledzy. Ważne, aby pamiętać, że nie ma specyficznego wzoru zaburzeń dla osób, które doświadczają przemocy, a obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko profilaktyka mobbingu w jego organizacji i tym samym zapewnianie przyjaznych warunków pracy, ale również podjęcie określonych kroków w sytuacji jego rozpoznania. W szkoleniu, które dedykujemy Twojemu zespołowi, przedstawimy konkretne działania, jakie należy podjąć, aby wyeliminować ryzyko mobbingu oraz rozwiązać ewentualne sytuacje doprowadzające do jego zapoczątkowania.


W programie obejmującym blok mobbingu znajdziesz przede wszystkim następujące zagadnienia:

  • Czym jest mobbing?
  • Jak rozpoznać mobbing?
  • Jakie są przyczyny powstawania mobbingu?
  • Skutki mobbingu
  • Sposoby przeciwdziałania mobbingowi w organizacji
  • Co zrobić gdy czujesz się mobbowany?

Skontaktuj się
z nami!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Mental Panda 2022