Przejdź do treści

Case study

Od 1 stycznia 2022 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła nową jednostkę chorobową – wypalenie zawodowe. Dzięki temu zapisowi lekarze mogą diagnozować wypalenie zawodowe i na tej podstawie wystawiać zwolnienie lekarskie.

Zadowolenie osób zatrudnionych ze swojej sytuacji na rynku pracy

Rok 2020
0 %
Rok 2022
0 %

Na podstawie Barometrów Polskiego Rynku Pracy
Personel Service z 2020 i 2022 roku

Mental Panda to projekt, którego celem jest zapobieganie wypaleniu zawodowemu, który może wynikać z braku możliwości rozwoju w firmie, obniżonego nastroju, występowania mobbingu w miejscu pracy, czy zbyt wielu obowiązków na danym stanowisku pracy.

Na tej podstawie stworzyliśmy nasze autorskie badanie, dzięki czemu możemy
wychodzić naprzeciw konkretnych potrzeb firmy!

Jak wygląda nasza praca na przykładzie?

Właścicielka niewielkiej firmy zgłosiła się do nas z problemem narastających wypowiedzeń w swoim przedsiębiorstwie. Podczas rozmowy nasz zespół wspólnie z właścicielką ustalili procedury badania, któremu poddała się cała firma. Aby zapewnić anonimowość, nasi współpracownicy pozostawili w firmie specjalnie dostosowane do tego urny.

Po tygodniu od wdrożenia naszego badania zabraliśmy wypełnione ankiety, po czym nasi specjaliści wprowadzili odpowiedzi do specjalistycznego narzędzia psychometrycznego, jakim jest program SPSS. Badanie wykazało wysoki wskaźnik wypalenia zawodowego oraz mobbingu wśród pracowników. Na podstawie uzyskanych wyników spersonalizowaliśmy nasze szkolenia, dzięki czemu mogliśmy odpowiedzieć na konkretne potrzeby firmy.

Szkolenia jakie przeprowadziliśmy to „Zarządzanie zasobami ludzkimi” – poszerzone o wiedzę na temat tego kiedy, nasze zachowania mogą być potraktowane jako mobbing, „Rozwiązywanie konfliktów w zespole”, w którym podkreślaliśmy jak ważna jest komunikacja bez przemocy oraz „Zarządzanie czasem pracy”, aby pomóc w minimalizacji wysiłku, a przy tym również stresu, w trakcie wykonywania codziennych obowiązków. Dodatkowo, z racji zatrudniania nowych pracowników na porzucone stanowiska zaproponowaliśmy szkolenie na temat „Onboarding – wprowadzenie nowych pracowników do swojej roli”.

Po kilku tygodniach od zakończenia naszego projektu skontaktowaliśmy się z właścicielką, aby dowiedzieć się jakie są rezultaty naszych działań. Właścicielka poinformowała nas o zniknięciu problemu oraz o tym, jak szybko nowi pracownicy odnaleźli się na swoich stanowiskach. Dodatkowo, aby zadbać o stan psychiczny swoich pracowników, właścicielka skorzystała z naszej oferty pakietu spotkań z naszymi psychologami i psychoterapeutami dla swoich podwładnych.

Skontaktuj się z nami!

MENTAL PANDA
UL WIELKA ODRZAŃSKA 18/1
70-535 SZCZECIN
MENTAL PANDA
UL WIELKA ODRZAŃSKA 18/1
70-535 SZCZECIN

Wszelkie prawa zastrzeżone © Mental Panda 2023
Przygotowanie i wdrożenie: G@RT