Przejdź do treści

Skuteczna i Efektywna Rekrutacja

Najlepsze Praktyki i Nowoczesne Metody

Cel szkolenia:

Celem szkolenia “Skuteczna i Efektywna Rekrutacja” jest dostarczenie uczestnikom narzędzi, strategii i umiejętności niezbędnych do prowadzenia skutecznego procesu rekrutacyjnego. Szkolenie skupia się na najnowszych trendach, innowacjach oraz praktykach, które przyczyniają się do efektywnego pozyskiwania i selekcji najlepszych talentów na rynku pracy.

Zakres tematyczny:

  1. Wprowadzenie do procesu rekrutacji:
   • Definicja celów rekrutacji.
   • Kluczowe etapy procesu rekrutacyjnego.
   • Rola rekrutacji w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi.
  2. Narzędzia i technologie w rekrutacji:
   • Wykorzystanie nowoczesnych platform rekrutacyjnych.
   • Automatyzacja procesu rekrutacyjnego.
   • Analiza danych i sztuczna inteligencja w selekcji kandydatów.
  3. Tworzenie atrakcyjnych ofert pracy:
   • Analiza oczekiwań rynku pracy.
   • Skuteczne formułowanie ogłoszeń rekrutacyjnych.
   • Budowanie employer brandingu i przyciąganie odpowiednich kandydatów.
  4. Etap selekcji kandydatów:
   • Metody oceny CV i portfolio.
   • Przeprowadzanie skutecznych rozmów kwalifikacyjnych.
   • Wykorzystanie testów i asesmentów w procesie selekcji.
  5. Diversity and Inclusion w rekrutacji:
   • Tworzenie otwartego i inkluzywnego procesu rekrutacyjnego.
   • Eliminowanie bzdurnych przesądów i uprzedzeń.
   • Praktyki wspierające różnorodność w miejscu pracy.
  6. Efektywne zarządzanie czasem w rekrutacji:
   • Skuteczna koordynacja działań zespołu rekrutacyjnego.
   • Zminimalizowanie opóźnień w procesie rekrutacyjnym.
   • Optymalizacja czasu poświęcanego na poszczególne etapy rekrutacji.

Metody dydaktyczne: Szkolenie będzie obejmować interaktywne prezentacje, warsztaty praktyczne, studia przypadków, symulacje rozmów rekrutacyjnych oraz panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z obszaru HR i rekrutacji. Uczestnicy będą miały okazję do wymiany doświadczeń oraz zdobycia praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania procesem rekrutacyjnym.

Korzyści dla uczestników: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali aktualną wiedzę na temat nowoczesnych trendów w rekrutacji oraz umiejętności niezbędne do skutecznego pozyskiwania i selekcji najlepszych kandydatów. Zdobędą także narzędzia do poprawy efektywności procesu rekrutacyjnego i budowania pozytywnego wizerunku firmy wśród potencjalnych pracowników.

Skontaktuj się z nami!

MENTAL PANDA
UL WIELKA ODRZAŃSKA 18/1
70-535 SZCZECIN