Przejdź do treści

Roczna Ocena Pracownicza

Roczna Ocena Pracownicza - Doskonalenie Umiejętności i Procesu

Cel szkolenia:

Celem szkolenia “Roczna Ocena Pracownicza” jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego przeprowadzania rocznych ocen pracowniczych. Szkolenie skupia się na zrozumieniu procesu oceny, doskonaleniu umiejętności oceniania, budowaniu pozytywnych relacji z pracownikami oraz rozwijaniu kompetencji przywódczych.

Zakres tematyczny:

 1. Wprowadzenie do rocznej oceny pracowniczej:
  • Definicja i znaczenie rocznej oceny pracowniczej.
  • Cele i korzyści z prawidłowo przeprowadzanej oceny pracowniczej.
 2. Proces oceny pracowniczej:
  • Kalendarz rocznych ocen pracowniczych.
  • Krok po kroku: Jak przeprowadzić efektywną ocenę pracowniczą.
  • Identyfikacja i analiza kluczowych wskaźników osiągnięć pracownika.
 3. Umiejętności oceniania:
  • Skuteczne formułowanie celów i oczekiwań.
  • Techniki zbierania i analizy danych dotyczących osiągnięć pracownika.
  • Różne metody oceny pracowników.
 4. Komunikacja w trakcie oceny pracowniczej:
  • Budowanie pozytywnego klimatu podczas rozmowy oceniającej.
  • Umiejętność konstruktywnego feedbacku.
  • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas rocznej oceny pracowniczej.
 5. Rozwijanie kompetencji przywódczych:
  • Budowanie zaufania i współpracy z zespołem.
  • Rozwijanie umiejętności zarządzania wydajnością.
  • Motywowanie pracowników do osiągania lepszych wyników.

Metody dydaktyczne: Szkolenie będzie prowadzone przy użyciu różnorodnych metod dydaktycznych, takich jak prezentacje multimedialne, studia przypadków, symulacje, ćwiczenia praktyczne oraz dyskusje grupowe. Uczestnicy będą zachęcani do aktywnego udziału, wymiany doświadczeń i wdrażania poznanych umiejętności w praktyce.

Korzyści dla uczestników: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać głęboką wiedzę na temat procesu oceny pracowniczej oraz zdolności do przeprowadzania skutecznych i konstruktywnych rocznych ocen pracowniczych. Zdobędą umiejętności niezbędne do budowania pozytywnych relacji z pracownikami i rozwoju kompetencji przywódczych.

Skontaktuj się z nami!

MENTAL PANDA
UL WIELKA ODRZAŃSKA 18/1
70-535 SZCZECIN