Przejdź do treści

Profesjonalny Sprzedawca

Skuteczne Techniki Sprzedaży i Budowanie Relacji z Klientem

Cel szkolenia:

Celem szkolenia “Profesjonalny Sprzedawca” jest dostarczenie uczestnikom umiejętności, wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego prowadzenia procesu sprzedaży oraz budowania trwałych relacji z klientami. Szkolenie skupia się na rozwijaniu kompetencji sprzedażowych, budowaniu zaufania oraz zrozumieniu potrzeb klienta.

Zakres tematyczny:

  1. Podstawy profesjonalnej sprzedaży:
   • Definicja i znaczenie profesjonalnej sprzedaży.
   • Rola sprzedawcy w procesie biznesowym.
   • Kluczowe cechy i umiejętności profesjonalnego sprzedawcy.
  2. Psychologia sprzedaży:
   • Zrozumienie motywacji klienta.
   • Techniki wpływu i perswazji w sprzedaży.
   • Rozpoznawanie sygnałów zakupowych.
  3. Techniki budowania relacji z klientem:
   • Budowanie pozytywnego pierwszego wrażenia.
   • Skuteczna komunikacja w relacjach sprzedażowych.
   • Rozwijanie umiejętności empatii w kontaktach z klientami.
  4. Zarządzanie czasem i planowanie sprzedaży:
   • Efektywne planowanie działań sprzedażowych.
   • Skuteczne zarządzanie czasem w procesie sprzedaży.
   • Identyfikowanie priorytetów i szanse sprzedażowe.
  5. Techniki prezentacji produktu/usługi:
   • Przygotowywanie atrakcyjnych prezentacji sprzedażowych.
   • Dostosowywanie prezentacji do potrzeb klienta.
   • Wykorzystanie technologii w prezentacji produktów/usług.
  6. Zarządzanie obiekcjami i negocjacje:
   • Skuteczne radzenie sobie z obiekcjami klienta.
   • Techniki negocjacyjne w sprzedaży.
   • Budowanie win-win w procesie negocjacyjnym.
  7. Ocena satysfakcji klienta i utrzymanie relacji:
   • Monitorowanie satysfakcji klienta po zakończonej sprzedaży.
   • Budowanie programów lojalnościowych.
   • Skuteczne utrzymanie relacji z klientem po zakończonej transakcji.

Metody dydaktyczne: Szkolenie obejmuje interaktywne prezentacje, symulacje rozmów handlowych, studia przypadków, role playing, a także praktyczne ćwiczenia sprzedażowe. Uczestnicy będą mieli szansę na praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy w kontrolowanych sytuacjach biznesowych.

Korzyści dla uczestników: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia procesu sprzedaży oraz budowania trwałych relacji z klientami. Zdobędą także narzędzia do efektywnego zarządzania czasem w sprzedaży, radzenia sobie z obiekcjami klientów oraz utrzymywania wysokiego poziomu satysfakcji klienta

Skontaktuj się z nami!

MENTAL PANDA
UL WIELKA ODRZAŃSKA 18/1
70-535 SZCZECIN