Przejdź do treści

Negocjacje i Mediacje w Biznesie

Budowanie Trwałych Relacji Biznesowych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia “Negocjacje i Mediacje w Biznesie” jest dostarczenie uczestnikom umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych niezbędnych do prowadzenia skutecznych rozmów biznesowych, rozwiązywania konfliktów oraz osiągania porozumienia w różnorodnych sytuacjach zawodowych.

Zakres tematyczny:

  1. Podstawy negocjacji w biznesie:
   • Definicja negocjacji i ich rola w biznesie.
   • Etapy procesu negocjacyjnego.
   • Kluczowe umiejętności negocjacyjne.
  2. Strategie negocjacyjne:
   • Analiza różnych podejść do negocjacji.
   • Określanie celów i strategii negocjacyjnych.
   • Zastosowanie technik perswazyjnych i argumentacji.
  3. Negocjacje zorientowane na relacje:
   • Budowanie pozytywnych relacji podczas negocjacji.
   • Rozwijanie empatii i zrozumienia stanowiska drugiej strony.
   • Radzenie sobie z emocjami w trakcie rozmów negocjacyjnych.
  4. Techniki mediacji w biznesie:
   • Definicja i cele mediacji w kontekście biznesowym.
   • Rola mediatora i umiejętności mediacyjne.
   • Proces mediacji i etyka mediatora.
  5. Rozwiązywanie konfliktów w biznesie:
   • Identyfikowanie źródeł konfliktów w organizacji.
   • Skuteczne strategie rozwiązywania konfliktów.
   • Budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej konstruktywnemu rozwiązywaniu sporów.
  6. Praktyczne ćwiczenia i studia przypadków:
   • Symulacje negocjacji i mediacji w realistycznych scenariuszach biznesowych.
   • Analiza przypadków sukcesów i wyzwań w negocjacjach i mediacjach.

Metody dydaktyczne: Szkolenie obejmuje prezentacje multimedialne, warsztaty praktyczne, ćwiczenia interaktywne, symulacje negocjacyjne oraz analizę studiów przypadków. Uczestnicy będą mieli szansę na praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy w kontrolowanych środowiskach.

Korzyści dla uczestników: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali umiejętności negocjacyjne i mediacyjne, które pozwolą im skutecznie zarządzać sytuacjami konfliktowymi i osiągać porozumienie w różnych kontekstach biznesowych. Zdobędą również narzędzia do budowania pozytywnych relacji biznesowych, co przyczyni się do sukcesu w rozmowach negocjacyjnych.

Skontaktuj się z nami!

MENTAL PANDA
UL WIELKA ODRZAŃSKA 18/1
70-535 SZCZECIN