Przejdź do treści

Mobbing

Jak temu zaradzić?

Mobbing – Jak temu zaradzić?

Mobbing jest usystematyzowaną, uporczywą formą przemocy psychicznej i fizycznej, której sprawcami są osoby współpracujące z ofiarą, a więc jej przełożeni, podwładni lub koledzy. Ważne, aby pamiętać, że nie ma specyficznego wzoru zaburzeń dla osób, które doświadczają przemocy, a obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko profilaktyka mobbingu w jego organizacji i tym samym zapewnianie przyjaznych warunków pracy, ale również podjęcie określonych kroków w sytuacji jego rozpoznania. W szkoleniu, które dedykujemy Twojemu zespołowi, przedstawimy konkretne działania, jakie należy podjąć, aby wyeliminować ryzyko mobbingu oraz rozwiązać ewentualne sytuacje doprowadzające do jego zapoczątkowania.

W programie obejmującym blok mobbingu znajdziesz przede wszystkim następujące zagadnienia:

Czym jest mobbing?
Jak rozpoznać mobbing?
Jakie są przyczyny powstawania mobbingu?
Skutki mobbingu
Sposoby przeciwdziałania mobbingowi w organizacji
Co zrobić gdy czujesz się mobbowany?

Skontaktuj się z nami!

MENTAL PANDA
UL WIELKA ODRZAŃSKA 18/1
70-535 SZCZECIN