Przejdź do treści

Coaching w Zarządzaniu

Rozwijanie Umiejętności Liderów w Kreowaniu Wysokoefektywnych Zespołów

Cel szkolenia:

Celem szkolenia “Coaching w Zarządzaniu” jest dostarczenie liderom narzędzi i umiejętności coachingowych niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołem oraz wspierania rozwoju i motywacji pracowników. Szkolenie skupia się na rozwijaniu umiejętności coachingowych liderów jako kluczowego narzędzia budowania wysokoefektywnych zespołów.

Zakres tematyczny:

  1. Wprowadzenie do coachingu w zarządzaniu:
   • Definicja i znaczenie coachingu w kontekście zarządzania.
   • Rola lidera jako coacha.
   • Związki między coachingiem a rozwojem zespołu.
  2. Podstawy coachingowych umiejętności przywódczych:
   • Budowanie relacji opartych na zaufaniu i szacunku.
   • Skuteczna komunikacja coachingowa.
   • Zrozumienie i respektowanie różnorodności w zespole.
  3. Diagnoza i planowanie rozwoju:
   • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i celów pracowników.
   • Określanie obszarów rozwoju i budowanie planów działań.
   • Wdrażanie strategii dostosowanych do stylu uczenia się pracownika.
  4. Techniki coachingowe w zarządzaniu:
   • Zastosowanie skutecznych pytań coachingowych.
   • Słuchanie aktywne i empatyczne.
   • Pracowanie nad świadomością i odpowiedzialnością pracowników.
  5. Coachingowy feedback:
   • Dostarczanie konstruktywnego i inspirującego feedbacku.
   • Budowanie umiejętności samoregulacji i samooceny u pracowników.
   • Wsparcie w osiąganiu celów i przezwyciężaniu wyzwań.
  6. Rola coacha w sytuacjach trudnych:
   • Radzenie sobie z konfliktami w zespole.
   • Coaching w przypadku niskiej motywacji i zaangażowania pracowników.
   • Skuteczne zarządzanie zmianami przy użyciu coachingu.

Metody dydaktyczne: Szkolenie obejmuje interaktywne prezentacje, warsztaty praktyczne, symulacje rozmów coachingowych, analizę przypadków, a także praktyczne ćwiczenia coachingowe. Uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach biznesowych.

Korzyści dla uczestników: Po ukończeniu szkolenia liderowie będą posiadali umiejętności coachingowe, które umożliwią im efektywne zarządzanie zespołem, rozwijanie potencjału pracowników oraz tworzenie inspirującego środowiska pracy. Zdobędą narzędzia do skutecznego udzielania feedbacku, rozwiązywania konfliktów i wspierania rozwoju indywidualnego każdego członka zespołu.

Skontaktuj się z nami!

MENTAL PANDA
UL WIELKA ODRZAŃSKA 18/1
70-535 SZCZECIN