Przejdź do treści

Asertywność i Zarządzanie Stresem w Pracy

Budowanie Zdolności Radzenia Sobie w Środowisku Zawodowym

Cel szkolenia:

Celem szkolenia “Asertywność i Zarządzanie Stresem w Pracy” jest dostarczenie uczestnikom narzędzi i umiejętności niezbędnych do skutecznego radzenia sobie z sytuacjami stresowymi oraz rozwijania asertywności w środowisku zawodowym. Szkolenie skupia się na budowaniu zdolności do skutecznego wyrażania swoich potrzeb, radzenia sobie ze stresem oraz tworzenia pozytywnego środowiska pracy.

Zakres tematyczny:

  1. Asertywność w pracy:
   • Definicja asertywności i jej znaczenie w kontekście zawodowym.
   • Różnice między asertywnością, agresją i biernością.
   • Budowanie umiejętności asertywnego wyrażania myśli i uczuć.
  2. Komunikacja asertywna:
   • Skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna.
   • Techniki wyrażania opinii i prośb w sposób asertywny.
   • Radzenie sobie z konfliktami przy zachowaniu asertywności.
  3. Asertywność w relacjach zawodowych:
   • Ustanawianie granic w relacjach zawodowych.
   • Asertywność w sytuacjach negocjacyjnych.
   • Skuteczne rozwiązywanie problemów w zespole.
  4. Zarządzanie stresem:
   • Rozpoznawanie źródeł stresu w pracy.
   • Techniki relaksacyjne i oddechowe.
   • Skuteczne planowanie czasu i priorytetyzacja zadań.
  5. Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych:
   • Skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach.
   • Psychologiczne narzędzia redukujące napięcie.
   • Wsparcie społeczne i profesjonalne.
  6. Budowanie pozytywnego środowiska pracy:
   • Rola asertywności i umiejętności zarządzania stresem w tworzeniu zdrowego środowiska pracy.
   • Kreowanie kultury wspierającej rozwój osobisty.
   • Wzmacnianie zespołowej odporności na stres.

Metody dydaktyczne: Szkolenie obejmuje interaktywne prezentacje, warsztaty praktyczne, ćwiczenia asertywności, relaksacyjne i scenariusze sytuacji stresowych. Uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy w realistycznych scenariuszach.

Korzyści dla uczestników: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali umiejętności asertywnego komunikowania się oraz skutecznego zarządzania stresem w środowisku pracy. Zdobędą narzędzia do budowania zdrowego środowiska pracy, co przyczyni się do poprawy efektywności i zadowolenia zespołu. Wartością dodaną będzie również umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi, co może wpłynąć na ogólną jakość życia zawodowego.

Skontaktuj się z nami!

MENTAL PANDA
UL WIELKA ODRZAŃSKA 18/1
70-535 SZCZECIN