Wsparcie psychologiczne dla pracowników- dlaczego jest tak ważne?

Pracownicy są bardziej kreatywni i są w stanie osiągnąć wyższy poziom wydajności pracy, gdy znajdują się w zdrowym psychicznie środowisku pracy. Pracodawcy powinni za wszelką cenę postarać się zadbać o swoich pracowników. Jest to tak ważne, ponieważ stres pracownika wpływa bezpośrednio na jego wydajność i produktywność.

Jak wynika z Raportu „Zdrowie psychiczne w środowisku pracy” opracowanego w ramach kampanii „Zrozum. Poczuj. Działaj!” przez Pracodawców RP i Grupę ArteMis, we współpracy z Partnerem Merytorycznym Instytut One – Zdrowie i Harmonia[1]:

  • 96% badanych dostrzega negatywny wpływ stresu w firmie na wydajność pracowników, a więc większy stres to mniejsza wydajność,
  • pracownicy za czynniki negatywne wpływające na ich zdrowie psychiczne wskazują: nadmiar stresu (59%), presję czasu (51%), nadmiar zadań (48%), złe relacje w zespole (28,5%), złe relacje z przełożonym (28,5%), brak kompetencji do wykonywania zadań (13%), nieodpowiedni sprzęt do wykonywania zadań (9%), zadania poniżej kwalifikacji (8%),
  • niemal wszyscy badani (1000 osób) są zdania, że praca ma wpływ na zdrowie psychiczne pracowników, co świadczy o silnej potrzebie aktywnych działań w tym kierunku,
  • prawie 90% badanych dostrzega konieczność wprowadzenia przez pracodawców programu dbającego o zdrowie psychiczne pracowników,
  • 87,5% badanych dostrzega wpływ zdrowia psychicznego na ich nieobecność w pracy à w 2020r. wystawiono 1,5mln zwolnień lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania
  • 71% badanych z grupy pracowników i 96% z grupy pracodawców uważa, że pracodawca powinien zainteresować się samopoczuciem pracowników.

Niestety z raportu wynika, że w wielu miejscach pracy brakuje działań, które mają na celu pomoc, gdyż:

  • 77% badanych jest zdania, że pracownicy boją się mówić o problemach natury psychicznej, obawiając się odtrącenia współpracowników lub gorszego traktowani,
  • 63% respondentów zauważa, że zdrowie psychiczne jest tematem tabu w ich firmie.

Jak pokazuje raport, zdrowie psychiczne pracowników jest bardzo ważnym aspektem środowiska pracy. Osoby zwracają uwagę na konieczność wprowadzania programów, które pomogą w wsparciu odporności psychicznej pracowników, a to wsparcie jest potrzebne i oczekiwane.

[1] https://www.zrozumpoczujdzialaj.pl/wp-content/uploads/2021/05/RAPORT-ZDROWIE-PSYCHICZNE-W-SRODOWISKU-PRACY-1.pdf

Dodaj komentarz

Jak żyć żeby osiągnąć szczęście?

Jak żyć żeby osiągnąć szczęście? Jak żyć żeby osiągnąć szczęście? Już starożytni filozofowie próbowali znaleźć odpowiedź na to pytanie. Według przedstawicieli stoicyzmu szczęście jest celem

Czytaj więcej

Skontaktuj się
z nami!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Mental Panda 2022