Przejdź do treści

Edyta Waśniewska

Edyta Waśniewska

Stanowisko:

Psycholog

Wykształcenie:

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. 
Odbyłam praktyki psychologiczne w Klinice Nerwic, Zaburzeń Odżywiania i Osobowości na Oddziale Dziennym w IPiN Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz staż o profilu psychoterapeutyczno-diagnostycznym z modułem zaburzeń odżywiania się w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej „Psychomedic”. Ukończyłam również praktyki w Ośrodku Psychoterapii i Analizy Grupowej Archetypy. 

Dla kogo

Zapraszam zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież oraz dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej.

Forma pracy

Prowadzę konsultacje i wsparcie psychologiczne dla osób w kryzysie życiowym, z trudnościami emocjonalnymi i w relacjach, z zaburzeniami lękowymi i nastroju oraz z zaburzeniami odżywiania. 

Pracuję również z osobami dążącymi do zmiany, realizacji swoich celów oraz które szukają nowej drogi zawodowej. 

Cytat:

W swojej pracy kieruję się słowami Marshalla B. Rosenberga:

„Empatia to umiejętność postawienia się w sytuacji drugiego człowieka i skierowanie uwagi wyłącznie na jego uczucia i potrzeby, bez mieszania ich z własnymi. Empatia jest próbą zobaczenia świata oczami drugiego człowieka – bez oceniania czy podawania gotowych rozwiązań.”