Atmosfera w pracy

 

Dowiedz się razem z nami czym więc jest atmosfera i czego potrzebuje pracownik, aby była ona przez niego postrzegana jako pozytywna i motywująca.

 

Czym jest atmosfera w pracy?

Klimat, podczas którego pracownik posiada pewnego rodzaju pozytywne lub negatywne odczucia związane z miejscem pracy to tzw. atmosfera. Innymi słowy, jest to indywidualna opinia dotycząca środowiska, w którym znajduje się pracownik. Każda osoba zatrudniona w tej samej firmie może postrzegać panującą tam atmosferę w inny sposób, co jest uwarunkowane różnymi poglądami i wartościami danej jednostki.

 

Jak na pracownika wpływa dobra atmosfera w pracy?

Kluczowe znaczenie w rozwoju odpowiedniej atmosfery ma wzajemny szacunek oraz prawidłowa komunikacja między pracownikami i przełożonymi. Etap ten jest czynnikiem kształtującym rozwój optymistycznego podejścia do miejsca, w którym się pracuje. Dobra atmosfera charakteryzuje się m.in. współdziałaniem z innymi pracownikami i jednocześnie brakiem współzawodnictwa. Przede wszystkim chodzi o poczucie równego traktowania, wspólnego działania i wyeliminowanie rywalizacji. Elementy te mogą działać motywująco na pracowników, którzy będą w stanie czerpać z pracy satysfakcję. Atmosfera zaufania i solidarności w grupie pracowniczej wpływa odpowiednio na nowo przyjętych pracowników, którzy z większą przyjemnością będą chcieli zapoznać się z istniejącym środowiskiem firmy. Wówczas panujące tam pozytywne nastawienie wzmocni siłę do działania nie tylko nowych pracowników, ale i całego dotychczasowego zespołu.

 

Jak na pracownika wpływa nieodpowiednia atmosfera w pracy?

Nieodpowiednia atmosfera sprawia, że praca staje się dla pracownika przykrym obowiązkiem. Wówczas motywacja do wykonywania służbowych działań znika, a zamiast niej pojawia się opór przed jakimkolwiek działaniem dla dobra firmy. Jeśli panująca w miejscu pracy atmosfera nie wzbudza przyjaznych doznań to pracownik może stać się mniej efektywny. Ponadto obowiązki które mu powierzono mogą zostać przez niego celowo pominięte w codziennym planie zadań lub nieprawidłowo wykonane. Poprzez dużą ilość zadań do wykonania pracodawca świadomie lub nieświadomie może wywołać u pracowników silny lub długotrwały stres i poczucie niewystarczalności. Z tego też powodu podwładny ma prawo okazywać swoje rozczarowanie lub niezadowolenie takim obrotem spraw. Warto wspomnieć o tym, że nieodpowiednia atmosfera w pracy może skutkować rozwojem problemów zdrowotnych lub wypalenia zawodowego. Dlatego też istotne są widoczne sygnały takie jak częste zmęczenie pracą, narastająca niechęć do wypełniania swoich obowiązków lub brak zaangażowania w życie firmy. Takie symptomy negatywnie nastawionego pracownika zwiększają ryzyko podjęcia przez niego decyzji o odejściu z firmy.

 

Jak zadbać o dobrą atmosferę w pracy?

W celu poprawy atmosfery pracy potrzebne jest zaangażowanie każdego szczebla firmy. Zarówno pracownicy, jak i przełożeni odgrywają tutaj główne role. Przyjazne podejście osób pracujących ze sobą może odbić się na rozwoju lub polepszeniu relacji między nimi. Jeśli przy tym kroku pojawi się związana z tym inicjatywa do działania to z pewnością ten proces powiedzie się pomyślnie i sprawnie. Istotne jest także nastawienie pracownika do swojego miejsca w zespole. Kluczowe w tej sytuacji jest stawianie siebie w roli ważnej osoby, która lubi i wykonuje swoje zadania, a także może być za to nagradzana. Decydującym krokiem jest także stały uśmiech i optymistyczne podejście do każdego, nawet szefa. Dyrektor jest ważną osobą, mogącą zadziałać odpowiednio w celu poprawy atmosfery w pracy. Każdy chciałby być słuchany i szanowany, za co odpowiada właśnie głowa firmy. Może on samodzielnie dbać o relacje i zaufanie między pracownikami i przełożonymi oraz indywidualnie rozwiązywać zachodzące konflikty lub nieporozumienia. Od szefa jednak zależy to, aby pracownik nie był zarzucony nadmierną ilością obowiązków oraz był sprawiedliwie oceniany za wykonane zadania. Pamiętaj, że nawet słowna gratyfikacja jest elementem pobudzającym motywację i pewność siebie!  Najważniejsze jest to, aby czuć się dobrze i być częścią pracowniczej społeczności oraz mieć wpływ na rozwój zdarzeń w firmie. Przy takim obrocie sytuacji jest szansa, że praca, którą wykonuje się na co dzień może być efektywna i przynosząca korzyści, a odpowiednia atmosfera może motywować każde działanie pracownika.

Dodaj komentarz

Jak żyć żeby osiągnąć szczęście?

Jak żyć żeby osiągnąć szczęście? Jak żyć żeby osiągnąć szczęście? Już starożytni filozofowie próbowali znaleźć odpowiedź na to pytanie. Według przedstawicieli stoicyzmu szczęście jest celem

Czytaj więcej

Pomagamy zrozumieć…

Myślisz o sobie negatywnie? Kilka słów o tym dlaczego źle postrzegamy siebie i jak to zmienić. Często przyczyną naszego niezadowolenia są zbyt wysokie wymagania i

Czytaj więcej

Objawy męskiej depresji

Terrence Real w książce pt. “ Nie chcę o tym mówić”, poświęconej męskiej depresji pisze, że “mężczyzna postrzega depresję jako stan kompromitujący i zawstydzający, więc

Czytaj więcej

Skontaktuj się
z nami!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Mental Panda 2022