Przejdź do treści

Andrzej Kokiel

Andrzej Kokiel

Stanowisko:

Socjolog, psychoterapeuta psychodynamiczny, wykładowca.

Dla kogo

Realizuję praktykę obejmującą diagnozę i terapię ukierunkowaną na młodzież od 13 r.ż., osoby dorosłe oraz pary.

Technika / Metoda

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, opartym na psychoanalizie Zygmunta Freuda.

Wykształcenie:

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą. Ukończyłem czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (dającą pełne uprawnienia do prowadzenia psychoterapii pod superwizją), oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego posiadającego akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Uzyskałem tytuł doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie jako wykładowca akademicki od wielu lat prowadzę zajęcia z zakresu psychologii, w tym diagnozy, psychopatologii, oraz metod terapii, co ściśle koresponduje z realizowaną przeze mnie praktyką.

Jestem autorem trzech monografii dotyczących wartości, tożsamości i psychologii reklamy, oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych odnoszących się do szeroko rozumianego funkcjonowania człowieka, a także redaktorem dziesięciu zeszytów naukowych, których tematyka nawiązuje do problematyki mieszczącej się, między innymi w obszarze psychologii biznesu. Każdego roku uczestniczę w konferencjach, sympozjach i szkoleniach związanych ze zdrowiem psychicznym. Jestem członkiem: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapii.

Zakres:

Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz osobowości.

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobyłem podczas stażu w Klinice na V Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Zaburzeń Afektywnych w Szczecinie, oraz w trakcie wieloletniej praktyki, która podlega systematycznej superwizji zgodnie ze standardami PTPP. Współpracowałem także ze Stowarzyszeniem „Więź”, które zajmuje się rehabilitacją i terapią osób po kryzysach psychicznych, a także Okręgowym Ośrodkiem Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w zakresie interwencji kryzysowej.