Przejdź do treści

Agnieszka Wołoszyn-Kowalska ​

Agnieszka Wołoszyn Kowalska

Stanowisko:

Psycholog, Coach, Trener rozwoju osobistego.

Dla kogo:

Prowadzę konsultacje indywidualne osób dorosłych.

Forma pracy:

Online

Wykształcenie:

Jestem magistrem psychologii, ukończyłam specjalność: psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia oraz psychoterapia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Brałam udział w certyfikowanych szkoleniach prowadzonych przez Szkołę Psychoterapii DIALOG, Polski Instytut Ericksonowski, ukończyłam Szkołę Coachów (Grupa TROP), posiadam akredytację coachingową – EMCC EIA Practitioner, ukończyłam również Szkołę Trenerów (Ośrodek INTRA), gdzie uzyskałam certyfikację trenerską.

Zakres:

Wspieram moich pacjentów w takich obszarach jak rozwój, zmiany w życiu, szukanie swojego sensu życia, stawianie celów, straty (w tym straty okołoporodowe), kryzysy życiowe, stres, rozwój kompetencji miękkich (radzenie sobie ze stresem, komunikacja, asertywność itp.), trudności emocjonalne, poczucie własnej wartości, trudności w relacjach interpersonalnych, poczucie samotności. Wspieram pary w tematyce okołoporodowej (niepłodność, oczekiwanie na dziecko, połóg) oraz pacjentów w zakresie psychoonkologii i zaburzeń psychosomatycznych.

Doświadczenie:

Doświadczenie zdobywałam i zdobywam m.in. w miejscach takich jak fundacje m.in. Ciche Skrzydła, Mama na Huśtawce, gdzie udzielam wsparcia psychologicznego w stratach okołoporodowych oraz kobietom mających trudności w sferze rodzicielskiej, Fundacja Regiment, gdzie pełnię rolę psychologa i coacha. Odbyłam staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – Klinika Nerwic, pracowałam w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie na Oddziale  Młodzieżowym, udzielając wsparcia najmłodszym. Posiadam ponadto doświadczenie biznesowe, w postaci wsparcia organizacji w rozwoju pracowników, przechodzeniu przez zmiany oraz przygotowaniu liderów do zarządzania ludźmi. Pracuję pod superwizją.